Stichting Gouden Generatie heeft ten doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in Nederland. Hierbij ook het leveren van het ontwikkelen van competenties van individuen zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op de juiste manier om kunnen gaan met de spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving.

Deze doelen zal proberen bereikt te worden door middel van allerlei activiteiten en projecten op verschillende gebieden, organiseren van bijeenkomsten en seminars, uitvoeren en/of stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en samenwerken met onderwijs en onderzoeksinstellingen.