De bron van een waarde(n)vol mensenleven zit in de mens zelf.

Tijdens de mentoring worden de studenten stimuleert bij het studieproces door begeleiding te geven. Dit doen we onder anderen door ze te helpen bij de studie. Waar ze niet uitkomen, helpen onze begeleiders of worden deskundige vrijwilligers ingeschakeld die deze kunnen uitleggen. Ook krijgen ze een rolmodel van de begeleiders. De begeleiders gedragen zich als professionals om studenten positief te kunnen beïnvloeden. Door de verschillende verhalen van wetenschappers te vertellen en de studenten eigen visie en doel te laten creëren willen we dat de studenten met vinger op school worden aangewezen als een voorbeeld persoon. Niet alleen op het gebied van studie maar ook op gebied van persoonlijkheid willen we dat deze studenten een voorbeeld bijdragen. Hiervoor hebben we wekelijks mentoruren waar we over verschillende thema’s hebben. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn:

  1. Liefde aan ouders
  2. Rechten van de ouders
  3. Tolerantie voor anderen
  4. Vriendschap
  5. Lezen
  6. Hygiëne
  7. Nieuwjaar