Onze missie is het realiseren van eenheid in verscheidenheid, synergie, innovatie en bevorderen van interculturele samenwerking en sociale behang. Met onze vrijwilligers zetten we ons in, voor het organiseren en coördineren van activiteiten. De activiteiten zullen we organiseren om bij te dragen aan de interculturele en maatschappelijke dialogen, zodat mensen open kunnen staan en beter kunnen omgaan met de interculturele verschillen. Wij vinden het belangrijk dat personen maatschappelijk verantwoord en sociaal betrokken zijn.

De doelstellingen bestaan uit:

  • Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse samenleving middels activiteiten;
  • Het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties;
  • Het coördineren van gezamenlijke presentaties van instellingen op het gebied van cultuur en religie;
  • Het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en projecten waarbij deskundigen uit het binnen- en buitenland voorlichting geven en seminars houden;
  • Het mobiliseren van haar doelgroep voor deelname aan verschillende activiteiten die gerealiseerd worden via de samenwerkingsverbanden;
  • Het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities komaf;
  • Het verzorgen van onderwijs (voor- en vroeg schoolse educatie) en het geven van studiebeurzen aan veel belovende leerlingen.

Met als gezamenlijk doel een groeiend wederzijds begrip en meer sociale harmonie in de samenleving te creëren. Stichting Gouden Generatie tracht haar doel te bereiken door educatieve, culturele en wetenschappelijke projecten op te zetten of te faciliteren. Uit onze projecten zullen vele activiteiten voortvloeien, zoals onderzoeken, voorlichten en cursussen. Jaarlijks zullen we 4 tot 5 projecten uitvoeren waaruit activiteiten worden georganiseerd.