Er zal in Nederland altijd een non-cohesie zijn tussen culturele en religieuze achtergronden, de normen en waarden. Door activiteiten te organiseren, kunnen we zorg dragen voor dialoog tussen culturen en religies in de Nederlandse samenleving. Stichting Gouden Generatie is opgericht in 1995, is een initiatief vanuit de samenleving die een bijdrage wil leveren voor het oplossen van de maatschappelijke problemen in de Nederlandse samenleving.

De brug tussen de oude en de nieuwe generatie. De Gouden Generatie overbrugt de grenzen!

Naast sociale en culturele activiteiten brengt Stichting Gouden Generatie ook (inter)nationale academische contacten en netwerken in aandacht. Zij tracht middels coördinatie en mobilisatie van o.a. haar donateurs bij te dragen aan het leggen van contacten tussen publieke, privé en maatschappelijke groeperingen, zodat er meer activiteiten tussen de samenwerkingspartners gerealiseerd kunnen worden. Hiermee hopen wij de sociale samenhang binnen en omgeving Deventer te vergroten, tevens ook de leefbaarheid.