Voorlichtingsbijeenkomsten

Stichting Gouden Generatie heeft een belang bij het integratie proces. Hiervoor organiseert Stichting Gouden Generatie voor periodieke voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeert stichting Gouden Generatie haar doelgroep over verschillende onderwerpen, zoals:

  • Actief Burgerschap
  • Participatie en emancipatie in de Nederlandse samenleving
  • Belang van Gezondheid
  • Sociale voorzieningen
  • Preventieve voorlichtingen
  • Rechten en plichten in de Nederlandse Samenleving
  • Omgaan met je omgeving
  • Ouderbetrokkenheid
  • Opvoedingsondersteuning
  • En nog veel meer …