ANBI1Stichting Gouden Generatie

Stichting Gouden Generatie heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Gouden Generatie te schenken.

Contact:

Smyrnastraat 2a-4
7413 BB Deventer
E: [email protected] | W: www.goudengeneratie.nl

IBAN: NL41 ABNA 0574480285
BIC: ABNANL2A

Inschrijfnummer KVK: 41031802
RSIN: 809261042

Doelstelling
 • Het bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturele uitwisseling, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van alle inwoners van Nederland.
 • Het leveren van een bijdrage aan een duurzaam harmonieuze samenleving.
 • Het bevorderen van vrijwilligerswerk.
 • Het ondersteunen van leerlingen, studenten en anderen met het doel hun educatie te bevorderen.
 • Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog binnen de Nederlandse samenleving.
De Stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:
 • Het organiseren van activiteiten en het initiëren van projecten op het gebied van onderwijs, maatschappelijke innovatie, opvoeding, welzijn, godsdienst, burgerschap, media, muziek, sport, kunst en cultuur.
 • Het organiseren van bijeenkomsten zoals onder meer seminars, conferenties, braderieën en excursies.
 • Het organiseren van studiereizen.
 • Het (doen) openen en (doen) in stand houden van faciliteiten voor studentenhuisvesting.
 • Samen te werken met andere personen, organisaties en instellingen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.
 • Het doen en/of stimuleren van onderzoek al dan niet in samenwerking met andere instanties of instellingen.
Beloningsbeleid

Bestuursleden en werkzame vrijwilligers verrichten hun werk pro deo. Er wordt wel een kleine vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting wordt weergegeven op de website en sociale media.

Financiële verantwoording