Werkgelegenheid in Nederland

Als je werkt, doe je mee. Een eigen inkomen maakt je onafhankelijk, je voelt je nuttig en gewaardeerd. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Zij willen niets liever dan aan de slag gaan. Toch is het voor hen vaak lastig om aan werk te komen. Tijdens deze seminar heeft Stichting Gouden Generatie informatie verstrekt hoe en wat ze allemaal moeten doen om aan werk te komen en zo deel kunnen uitmaken van deze multiculturele samenleving.