Ouders en Onderwijs

Op donderdag 23 februari heeft in het pand van de Gouden Generatie een ontmoeting plaatsgevonden met informatiepunt ‘Ouders & Onderwijs ‘.  Deze ontmoeting vond plaats in het kader van een onderzoek naar de mening van ouders over de kwaliteit van het onderwijs van hun kinderen. Aan dit interactieve programma zijn tien ouders in gesprek gegaan met twee leden van Ouders & Onderwijs.

Voorafgaand aan het gesprek is eerst een introductie gegeven wat Ouders & Onderwijs is en waar zij voor staan. Het is een informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs bouwt op drie pijlers:

  • Informatiepunt voor ouders
  • Gesprekspartner
  • Verbinder en ondersteuner

Zij willen het beste onderwijs voor onze kinderen. Belangrijk daarvoor is samenspel tussen school, kind en ouders. Goed samenspel draagt eraan bij dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

Nadat verteld is waar de organisatie voor staat zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Zo werd onder andere gevraagd ‘welke bijdrage kun je als ouder leveren op school’.  Hierop kwamen verschillende antwoorden. Een aantal ouders gaf aan financieel een bedrage te kunnen/willen leveren terwijl anderen zeiden bereidt te zijn hulp aan te bieden in de vorm van het ondersteunen van bijvoorbeeld een activiteit. Daarnaast werd gevraagd hoe de ouders dachten over de veiligheid van de school van hun kind. De ouders vinden dat hun kinderen veilig naar school kunnen gaan, maar zij waren niet op de hoogte dat op iedere school verplicht een pestprotocol aanwezig moet zijn. Dit leidde tot enige verwarring. Als laatste werd nog aan de ouders gevraagd ‘hoe laat scholen moeten starten en sluiten’.  De meeste ouders voelden wel wat voor flexibele uren. Dit houdt in dat bijvoorbeeld werkende ouders hun kind eerder kunnen brengen of kunnen ophalen rond het einde van de middag.

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel. Deze avond was dan ook erg leerzaam, waar zowel de stuurgroep als de ouders het nodige hebben opgestoken.