Themabijeenkomst Turkse Koffie

Op zondag 31 januari heeft St. Gouden Generatie de themabijeenkomst “Turkse Koffie” georganiseerd in Deventer. Een grote opkomst heeft deelgenomen aan de leerzame en gezellige bijeenkomst waarbij lekkere hapjes zijn aangeboden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Rahimi als gastpreker het gehad over de Turkse-Nederlandse betrekkingen, de rol van Turkse Koffie hierbij en wat de mogelijkheden zijn om deze betrekkingen te verbeteren.

Diverse deelnemers hebben de gelegenheid gekregen om Turkse Koffie voor te bereiden met volle sociale cohesie onder het genot van lekkere Turkse hapjes!
Dhr. Rahimi heeft het gehad over diverse leuke projecten die voorgaande jaren zijn uitgevoerd om de Turkse-Nederlandse betrekkingen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: Bezoek je Buren, Turks-Nederlands Ontbijt, Coffee Night, Ontmoetingen en een Vriendschappelijke Voetbalwedstrijd.

Wij danken alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren van deze sfeervolle bijeenkomst!