Schrijver Halil Şahin de bres op tegen haat

Een campagne tegen haat. Dat is waar spreker en schrijver Halil Şahin voor pleitte op een thema-avond Stichting Gouden Generatie op 23 maart. Sahin: “Wie echt iets goeds wil doen, vindt altijd een weg. Zeg nee tegen haat.” De lezing van Şahin werd in Deventer bijgewoond door ongeveer 80 mensen. 

De recente haat zaaiende geluiden bij de lokale verkiezingen waren ook Halil Şahin een doorn in het oog. Şahin zei tijdens het avondprogramma ervan doordrongen te zijn dat deze tijd vraagt om broederschap en saamhorigheid. Volgens Sahin wordt een groep mensen pas werkelijk een gemeenschap als de leden van die groep elkaar ten diepste respecteren door elkaar te steunen en te helpen. “De toorts van broederschap is ons doorgegeven door eerdere generaties,” zei Şahin plichtbewust. “De nieuwe generaties zullen deze toorts vroeg of laat moeten overnemen.”

Volgens Şahin is het cruciaal dat gemeenschapszin onder de nieuwe generaties blijft voortbestaan. Şahin: “Help en steun elkaar. De geschiedenis leert ons dat er altijd tijdgewrichten zijn waarin heftige emoties de kop op steken. Het is tijdens die tijdsgewrichten daarom belangrijk elkaar er voortdurend aan te herinneren dat die verschillen een verrijking zijn.”